Voor het onderwijs

Voor pedagogische medewerkers en leerkrachten

Het geboortejaar van een kind geeft aan welke belangrijkste kwaliteit in hem zit. Bij voorbeeld zijn kinderen uit 2005 echte doeners terwijl die uit 2007 eerder dromers zijn.

Als je voor de klas staat, helpt het om te weten wat de sterke punten zijn van je leerlingen of studenten. Op deze manier kun je met zachte hand leiding geven door in te spelen op hun meest natuurlijke talenten. Daarnaast kan je het kind stimuleren deze kwaliteiten te leren inzetten.

Wanneer een kind problemen heeft, kun je aan de hand van zijn geboortedatum begrijpen welke ingangen de beste zijn om met hem te communiceren, hem aan te moedigen en zelfvertrouwen te geven.

De Vorm

Wij bieden onze kennis aan in een tweedaagse workshop.

Hoewel er hard gewerkt wordt is onze specialiteit het speelse en afwisselende karakter.

De groepsdynamiek versterkt de individuele processen van bewustwording. In twee dagen krijgen onze cursisten de mogelijkheid om diepe veranderingsprocessen in zichzelf op een fijne manier plaats te laten vinden.

Tegelijkertijd krijgen ze vaardigheden geleerd die ze meteen in hun klas of groep kunnen toepassen bij het begeleiden van hun leerlingen of studenten, individueel of als groep.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.